www.strafpleiter.org

Minderjarigen

MR. R.F. NELISSE
     

Welkom bij strafpleiter.org

 

Verdacht. En nu?


Hoe werkt het?

 

Kosten

 

Vragen


Contact en route

 

In het nieuws

Justitie wil bij de behandeling van strafzaken van minderjarigen nog wel eens uitgaan van opvoedkundige principes, waarbij de strafrechtelijke principes op het tweede plan komen. In zo'n geval besteedt de rechter meer aandacht aan de vraag, of de minderjarige verdachte straf verdiend heeft of dat er hulpverleners ingeschakeld moeten worden. Of het ten laste gelegde (datgene wat de verdachte wordt aangerekend) wettig en overtuigend bewezen is, vindt hij of zij minder belangrijk. Simpel gezegd kan het dus voorkomen, dat de rechter de vraag wat er met de verdachte moet gebeuren interessanter vindt dan de vraag of er voldoende bewijs is tegen de minderjarige verdachte. Nelisse vindt daarentegen dat het ten laste gelegde ook bij minderjarigen wettig en overtuigend bewezen moet worden, voordat er verder gekeken wordt. Een veroordeling blijft per slot van rekening voor de rest van iemands leven geregistreerd.

Bij de straftoemeting van minderjarigen gaat justitie uit van richtlijnen. In beginsel wordt de minderjarige veroordeelde een werk- en/of leerstraf opgelegd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om jeugddetentie op te leggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     


copyright - Rob Nelisse