www.strafpleiter.org

Meerderjarigen

MR. R.F. NELISSE
     

Welkom bij strafpleiter.org

 

Verdacht. En nu?


Hoe werkt het?

 

Kosten

 

Vragen


Contact en route

 

In het nieuws

Wordt u ontboden op het politiebureau voor een gesprek, nog voordat u bent aangehouden, pas dan wel op uw tellen. Veel mensen verkeren ten onrechte in de veronderstelling, dat zij alles aan de politie kunnen vertellen zonder dat daar gevolgen aan zijn verbonden. Soms komt dat doordat zij een verkeerd beeld hebben van wat strafbaar is. Het kleinste detail van wat u vertelt tijdens dat gesprek kan echter het ontbrekende stukje van de puzzel zijn, dat nodig is om u te veroordelen. Daarom luidt het advies steevast: geef de politie pas informatie nadat u het door de politie opgebouwde strafdossier hebt besproken met een advocaat.

Wanneer u wél bent aangehouden, dan is de politie verplicht om u op de hoogte te stellen van het feit dat u het recht hebt om kosteloos een advocaat te raadplegen, alvorens u verhoord wordt.

Nadat het strafdossier is ontvangen, pluist de advocaat dat na op eventuele door justitie gemaakte fouten en beoordeelt hij of er voldoende bewijs is om tot een veroordeling te komen. Het vooropgezette doel is in ieder geval, om bij de rechter een presentatie van de feiten te geven die volledig verschilt van de voorstelling van feiten door de aanklager (officier van justitie) en die leidt tot de conclusie dat u vrijgesproken dient te worden. Uiteraard is het daarna aan de rechter om een oordeel te geven.

Ingeval de rechter van mening is dat u veroordeeld moet worden, dan zal hij of zij veelal uitgaan van zijn/haar eigen richtlijnen voor straftoemeting.

Raadsman en cliënt bespreken, bij een tegenvallend resultaat, of het zinvol is om in hoger beroep te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     


copyright - Rob Nelisse