www.strafpleiter.org

Kosten

MR. R.F. NELISSE
     

Welkom bij strafpleiter.org

 

Verdacht. En nu?


Hoe werkt het?

 

Kosten

 

Vragen


Contact en route

 

In het nieuws

Wanneer uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, of wanneer u door de rechter-commissaris in bewaring bent gesteld, dan komt u in aanmerking voor subsidie op de advocaatkosten. Er wordt dan een zogenoemde 'toevoeging' afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand. Klik hier om te berekenen of u voor een toevoeging in aanmerking komt en zo ja, wat dan uw eigen bijdrage is. Voor minderjarigen en voor mensen die door de rechter-commissaris in bewaring zijn gesteld is rechtsbijstand bij de rechter kosteloos.

Heeft uw zaak te maken met activiteiten in het kader van uw bedrijf, dan komt u slechts voor een toevoeging in aanmerking als de te voeren procedure van belang is voor het voortbestaan van uw onderneming.

Als u geen toevoeging krijgt, dan bedragen de kosten bij Advocatenpraktijk Nelisse € 165,00 per uur, exclusief btw. Een eenvoudige zaak bij de politierechter neemt zo'n zes à zeven uur in beslag. Bij vrijspraak dient de staat de kosten (achteraf) te vergoeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     


copyright - Rob Nelisse